Naše servisne usluge koje se tiču medicinske opreme uključuju:

  • Preventivno održavanje opreme u postgarantnom periodu
  • Godišnji ili višegodišnji servisni ugovor u više varijanti koje mogu a ne moraju da uključuju rezervne delove i garantovano vreme ispravnog rada aparata tokom trajanja servisnog ugovora
  • Periodičnu tehničku proveru aparata
  • Specijalizovane popravke po pozivu kao i modernizaciju postojeće opreme
  • Prodaju sa uslugom instalacije RTG cevi sa prenosivom garancijom proizvođača
  • Instalaciju, deinstalaciju i reinstalaciju dijagnostičke opreme.

Posedujemo sopstveni magacin rezervnih delova i imamo brzu komunikaciju sa evropskim magacinima rezervnih delova firmi koje se bave srodnom delatnošću (popravke CT i RTG aparata) što nam omogućava da ponudimo:

  • Brzu i efikasnu isporuku dostupnih rezervnih delova
  • Niže cene rezervnih delova
  • Brzo rešavanje gotovo svih servisnih problema odnosno brze popravke
  • Testiranje kvaliteta rezervnih delova i podsklopova