Medtech doo Beograd je firma osnovana 2008.godine sa idejom pokrivanja do tog trenutka nepokrivenih tržišta roba i usluga u sistemu zdravstva Srbije, kako u delu prodaje opreme tako i u obezbeđivanju profesionalnih rešenja vezanih za medicinsku imidžing opremu i pratećih rešenja u domenu informacionih i komunikacionih tehnologija.

Predmet i područje primene sistema upravljanja kvalitetom u firmi MEDTECH D.O.O. je: Veleprodaja medicinskih sredstava i servisiranje medicinskih uređaja

Kompanija MEDTECH D.O.O. je registrovana kod Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu bezbednost Srbije za servisiranje izvora jonizujućih zračenja, tako da je jedan deo delatnosti vezan za servisiranje ove vrste medicinskih uređaja.

Implementacija međunarodnog standarda ISO 9001:2008 predstavlja još jednu značajnu prednost na tržištu u odnosu na konkurenciju i podiže kvalitet usluge kompanije na jedan viši nivo.

Naše kvalitetan odnos i precizan rad je prepoznat od velikog broja bolnica i dijagnostičkih centara širom Srbije i regiona. Listu klijenata koji su nam poklonili poverenje možete pogledati ovde.

Osnovna delatnost je uvoz i prodaja medicinskih sredstava i servisiranje medicinskih uređaja. Na tržištu Srbije smo prepoznati kao distributeri firme Dunlee  http://www.dunlee.com (deo kompanije Philips Healthcare) iz SAD koja proizvodi RTG cevi za imidžing sisteme (skeneri, rendgeni) proizvođača Phillips koje se  mogu ugrađivati i u neke od uređaja drugih renomiranih svetskih proizvođača: GE Healthcare, Siemens, Toshiba i dr. Naši inžinjeri održavaju ukupno više od 14 CT skenera u javnim zdravstvenim ustanovama u Srbiji i u Makedoniji u Klinici za onkologiju u Skoplju.

Od kraja 2010. godine smo ekskluzivni zastupnici kineske firme SonoScape (www.sonoscape.com) koja proizvodi ultrazvučne dijagnostičke aparate za primenu u medicini i veterini, kao i  EKG aparate i aparate za endoskopiju. Do današnjeg dana napravljena je značajna instalirana baza koja se sastoji od više od 30 ultrazvučnih aparata ovog proizvođača na teritoriji Republike Srbije i isto toliko EKG aparata.

Od 2014. kompanija je eksluzivni uvoznik i distributer japanske kompanije Konica Minolta healthcare http://www.konicaminolta.com/healthcare/ koja se bavi proizvodnjom i prodajom potrošnog materijala i opreme za zdravstvene sisteme.  Kompanije koja je posvećena stvaranju budućnosti u imidžingu i jedna je od vodećih kompanija u svetu koja je usmerena na  digitalnu tehnologiju obrade slike u medicinskoj dijagnostici.

Od 2012. kompanija MEDTECH D.O.O. postaje i eksluzivni uvoznik i distributer  italijanske kompanije Eurocolumbus koja je prva napravila i pustila na tržište cev sa rotacionom anodom C-luk http://www.eurocol.it/.  Eurocolumbus je osnovao Karlo Brameri, doktor fizike, kompanija je fokusiran na inovacije i istraživanja kako bi se proizvodili najbolje imidžing sistemi na tržištu. Eurocolumbusov C-luk je motorizovan i opremljen s potpunom isocentričnom geometrijom od 2001. godine. Prva kompanija  u svetu koja je počela proizvodnju mobilnog C-luka sa akvizicijom slika kroz dinamičan flat panel detektor od amorfnog silicijuma u 2005. Danas su svi proizvodi Eurocolumbusa evoluirali i u svom sastavu imaju  inovativne funkcije, pružajući savršenu ergonomiju sa kvalitetom slike bez presedana.